ثبت آگهی

ثبت آگهی استخدام در بانکی با گارانتی دریافت رزومه

نیروی متخصص خود را به راحتی نوشیدن یک فنجان قهوه پیدا کنید

14 روزه 129 هزار تومان
30 روزه 199 هزارتومان
 • درج در سایت استخدام
 • درج در سایت لوکوپوک
 • درج در کانال تلکرام
 • ارسال پیامک
 • امکان جستجو اطلاعات کارجویان ویژه (10 نفر )
سایت استخدام
14 روزه 129 هزار تومان
30 روزه 199 هزارتومان
 • درج در سایت بانکی
 • درج در سایت لوکوپوک
 • درج در کانال تلکرام
 • ارسال پیامک
 • امکان جستجو اطلاعات کارجویان ویژه (10 نفر )
سایت بانکی
14 روزه 199 هزار تومان
30 روزه 299 هزارتومان
 • درج در سایت بانکی
 • درج در سایت استخدام
 • درج در سایت لوکوپوک
 • درج در کانال تلکرام
 • ارسال پیامک
 • امکان جستجو اطلاعات کارجویان ویژه (20 نفر )
سایت بانکی و استخدام
به مبالغ فوق 9% ارزش افزوده اضافه می شود.
با توجه به اینکه برای هر آگهی استخدام ایمیل اختصاصی به کارجویان مرتبط ارسال میگردد، هر آگهی فقط میتواند یک موقعیت شغلی را معرفی نماید
@estekhtam_channel 100K