ثبت آگهی

کارشناس تامین سفارش گذاری قطعات خودرو

یک شرکت تولید کننده قطعات یدکی خودرو نیازمند کارشناس تامین سفارش گذاری قطعات خودرو با مشخصات زیر می باشد:

-حداقل 5 سال سابقه کار
-زیر 45 سال
-مح

ارسال شده توسط : طهران پارت