ثبت آگهی

نیروی کار آشپزخانه جهت کار در رستوران در اصفهان

نیروی کار آشپزخانه جهت کار در رستوران در اصفهان

-ساعت کار از ساعت 10 صبح تا 12 شب با یک ساعت استراحت و نهار و شام
-محل کار اصفهان، مجموعه اصفهان س

ارسال شده توسط : اميرحسين ربيع