ثبت آگهی

مونتاژ کار مخازن و جوشکار CO2 - شهرک صنعتی مامونیه

یک شرکت معتبر صنعتی (تولید کننده) نیازمند به نیرو با مشخصات زیر میباشد:
1-مونتاژ کار مخازن تحت فشار و مبدل های حرارتی با حداقل 3 سال سابقه کار
2-جوشکا

ارسال شده توسط : هیلاویس آرینا