ثبت آگهی

استخدام در منزل خانم های خانه دار از سراسر کشور

مامی فود (شرکت کارافرینان غذای سلامت) برای تکمیل کادر دورکار خود از سراسر کشور استخدام می نماید:

عنوان شغلی:
خانم های خانه دار جهت آشپزی در منزل

ارسال شده توسط : مامی فود