ثبت آگهی

استخدام مترجم دورکار تمامی رشته ها (حداقل لیسانس)

هلدینگ ایران تایپیست بزرگترین پلتفرم خدمات آنلاین ترجمه در ایران برای تکمیل کادر مترجم های دور کار (غیر حضوری) خود استخدام می نماید:

درباره ما
https:

ارسال شده توسط : انتشارات ارشدان