ثبت آگهی

استخدام کانتر فروش تور داخلی در مشهد

آشنایی با تورهای گردشگری داخلی با فن بیان قوی و روابط عمومی بالا ، فعال و با انگیزه

*سابقه کاری

در صورت داشتن موارد ذیل در استخدام مزیت محسوب م

ارسال شده توسط : تورگرام