ثبت آگهی

کارشناس فروش و کارشناس عملیات

شرکت حمل و نقل نصرالرافدین:
#استخدام
گروه نصرالرافدین، در راستای تکمیل کادر بخش عملیات خود از متقاضیان همکاری بر اساس شرایط ذیل دعوت به همکاری می نم

ارسال شده توسط : نصرالرافدین