ثبت آگهی

دعوت به همکاری کارمند مرکز تماس تلفنی در قزوین

یک شرکت گردشگری در قزوین به افراد با تخصص های ذیل نیازمند است. از متقاضیان درخواست می شود از ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر با شماره تلفن 02833837 داخلی 550

ارسال شده توسط : یک شرکت گردشگری در قزوین