ثبت آگهی

استخدام کارمند فروش مبتدی و حرفه ای

سامانه استخدامی بیمه سامان:
استخدام با حقوق ثابت، بیمه و پورسانت
قابل توجه
شرکت بیمه سامان- غرب تهران، به منظور تکمیل کادر اداری و فروش خود در رده ها

ارسال شده توسط : بیمه سامان-غرب