ثبت آگهی

بازاریاب جهت محصولات پروتئینی

به چند نیروی بازاریاب فعال و پر انرژی ( ترجیحا با سابقه ) در غرب تهران جهت فروش محصولات مرغ بسته بندی شده بشقابی در هایپرمارکت ها نیازمندیم. استخدام ب

ارسال شده توسط : مهندس شعبانی