ثبت آگهی

ثبت آگهی استخدام در بانکی با گارانتی دریافت رزومه

بازاریاب و ویزیتور تجهیزات صنعتی

روابط عمومی بالا
سابقه کاری بازاریابی یا فروش
فعال و پر انرژی
آموزش پذیری بالا

ارسال شده توسط : دقیق فرایند کنترل