ثبت آگهی

کارشناس فروش و بازاریاب

شرکت هایپرسل از جوانهای فعال و با انرژی جهت کادر فروش و بازاریابی خود با شرایط حقوق ثابت و بیمه و پورسانت و هزینه ایاب و ذهاب با شرایط ذیل استخدام می

ارسال شده توسط : شرکت هایپرسل