ثبت آگهی

اعطای نمایندگی بیمه زندگی و تامین آتیه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد جهت گسترش شبکه نمایندگی های خود ، اقدام به جذب افراد جویای کار و علاقمند به صنعت بیمه ، در زمینه اعطاء نمایندگی تخصصی بیمه های زندگ

ارسال شده توسط : شرکت بیمه پاسارگاد