ثبت آگهی

کارشناس فروش بیمه پاسارگاد (حقوق ثابت و کارمزد)

شرکت بیمه پاسارگاد به منظور تکمیل و گسترش شبکه کارشناسان فروش بیمه از بین واجدین شرایط دعوت به همکاری مینماید.

مزایای این فرصت شغلی:

*پایه حقوق پانز

ارسال شده توسط : شرکت بیمه پاسارگاد