ثبت آگهی

استخدام کارشناس بازاریابی شرکت پردازش موازی سامان

شرکت پردازش موازی سامان ارائه کننده نرم‌افزارهای جامع مالی و اداری تدبیر، کارشناس بازاریابی با شرایط زیر استخدام می‌نماید:
 تحصیلات: حداقل کارشناسی

ارسال شده توسط : پردازش موازی سامان (تدبیر)