ثبت آگهی

موزع (مسئول توزیع کالا) توانا و باهوش

به یک موزع توانا و باهوش برای تیم پخش نیازمندیم که علاوه بر روحیه کار تیمی و امانتداری ، دارای قدرت مذاکره خوبی هم باشد. لطفا افرادی که این شرایط را د

ارسال شده توسط : نگان