ثبت آگهی

کارشناس واحد مناقصات در اصفهان

یک شرکت بزرگ تولید تجهیزات صنعتی واقع در شمال اصفهان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از میان فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی تراز اول، نیاز به تخصص های زی

ارسال شده توسط : کریمی