ثبت آگهی

استخدام مهندس برق

استخدام مهندس برق

یک شرکت تابلوسازی معتبر واقع در غرب تهران در واحد فنی نیازمند کارشناس برق مسلط به طراحی و برآورد ، Material در تابلوهای LV و MV و

ارسال شده توسط : ایستا نوآوران نیرو