ثبت آگهی

مدیر فروش حرفه ای و توانا

به یک مدیر فروش حرفه ای نیازمندیم که علاوه بر تجربه لازم در پخش مویرگی و توانائی هدایت تیم فروش، دارای قدرت مذاکره خوبی هم باشد. لطفا افرادی که این شر

ارسال شده توسط : نگان