ثبت آگهی

ثبت آگهی استخدام در بانکی با گارانتی دریافت رزومه

Foreign Commercial Expert

Three years of relevant work experience at least
Degree: minimum bachelor
Full dominance on English language
Full dominance over bank affairs
Full

ارسال شده توسط : ICTN