ثبت آگهی

مهندس برق یا کامپیوتر برای بخش فنی و تولید محتوا

نیروی متخصص جهت مدیریت فروشگاه اینترنتی و کانل تلگرامی و آشنا با تجهیزات کامپیوتری و اتوماسیون صنعتی
ترجیحا مهندس کامپیوتر یا مهندس برق
و مسلط به محت

ارسال شده توسط : مجید