ثبت آگهی

استخدام در رشته زراعت و اصلاح نباتات در مازندران

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی در نظر دارد از بین فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات و یا بیوتکنول

ارسال شده توسط : شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی