ثبت آگهی

مسئول کنترل کیفی - شهرک صنعتی مامونیه

یک شرکت معتبر صنعتی (تولید کننده) نیاز به یک مسئول کنترل کیفی با مشخصات زیر دارد:
حداقل 5 سال سابقه در ساخت مخازن تحت فشار
حداقل 2 سال سابقه سرپرستی ت

ارسال شده توسط : هیلاویس آرینا