ثبت آگهی

کارشناس فني استقرار و پشتيباني نرم افزار

استخدام کارشناس فني استقرار و پشتيباني در يک شرکت دانش بنيان

آشنا به بانک اطلاعاتي Microsoft SQL Server
توانايي برقراري ارتباط با مشتري
تسلط نسبي بر

ارسال شده توسط : توسعه علوم راهبردی ایده