ثبت آگهی

برنامه نویس حرفه ای و آشنا به سیستمهای بانکی

1- تسلط به مستندسازی و فرآیند تولید و تحلیل نرم افزار،تسلط به مفاهیم BPMN - RUP - UML ،تسلط کامل بر مفاهیم Design Pattern - OOP ،آشنا به متدولوژی Scru

ارسال شده توسط : بهستان رایان همراه