ثبت آگهی

ثبت آگهی استخدام در بانکی با گارانتی دریافت رزومه

کارشناس Microsoft

شرکت داده ورزی سداد برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه توسعه نرم افزار و سرویس های تحت وب، جهت ارائه سرویس به مجموعه بانک ملی ایران و سایر مشتر

ارسال شده توسط : شرکت داده ورزی سداد