ثبت آگهی

برنامه نویس

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد جهت امور برنامه نویسی خود به صورت تمام وقت از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.
برنامه نويس مسلط به #C و SQL Serv

ارسال شده توسط : شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد