ثبت آگهی

ثبت آگهی استخدام در بانکی با گارانتی دریافت رزومه

استخدام کارمند روابط عمومی در مرکز آموزش فرهوش

استخدام با شرایط به شرح ذیل میباشد:

- مهارت زبان انگلیسی متوسط
- مدرک تحصیلی مرتبط از جمله روابط عمومی، ارتباطات، روزنامه نگاری و غیره
- توانایی تج

ارسال شده توسط : نیما خلیلی / مرکز آموزش فرهوش