ثبت آگهی

استخدام منشی

شرکت تولیدی هورامکو فعال در زمینه پنجره و نما UPVC و آلومینویم نیازمند به یک منشی خانم با مشخصات ذیل می باشد:
3 سال سابقه کاری مرتبط
با مدرک تحصی

ارسال شده توسط : رضا كاظمي