ثبت آگهی

استخدام منشی خانم باسابقه

به یک نفر نیروی خانم جهت امور منشی برای ساعت کاری 9-17 با شرایط زیر نیازمندیم.
دارای روابط عمومی بالا
تسلط کامل به امور دفتری و نرم افزاره

ارسال شده توسط : امیری