ثبت آگهی

منشی خانم با روابط عمومی بالا و مسلط به امور دفتری

منشی خانم با روابط عمومی بالا و مسلط به امور دفتری با سابقه کار.
جهت کار در دفتر پخش سیستمهای حفاظتی
محدوده هفت تیر (دولت آباد) کرج
ساعت کاری 9 تا

ارسال شده توسط : سیستمهای حفاظتی رایکا