ثبت آگهی

استخدام منشی خانم آشنا به حسابداری

مدیر سبز، منشی خانم با مشخصات زیر استخدام می‌کند:

آشنا به حسابداری
مسلط به کامپیوتر و اینترنت
دقیق و منظم
با روابط عمومی خوب
خوش برخورد
در محیطی آرام

ارسال شده توسط : شرکت مدیر سبز