ثبت آگهی

استخدام مرکز تشخیصی پزشکی در اصفهان

یک مجموعه تشخیصی پزشکی واقع در اصفهان محدوده خیابان مشتاق سوم و بلوار صفه جهت تکمیل کادر اداری و پذیرش خود اقدام به استخدام نیرو خانم می نماید جهت اطل

ارسال شده توسط : عابدی