ثبت آگهی

کارشناس اداری و فروش در شرکت معتبر

شرکت فروشنده تجهیزات الکترونیکی، برای دفتر واقع در سهروردی شمالی، نیاز به یک نفر برای پاسخگویی به مشتری و فروش داره. ثبت سفارش و ارسال کالا و ...

آ

ارسال شده توسط : خودپرداز ایران