ثبت آگهی

ثبت آگهی استخدام در بانکی با گارانتی دریافت رزومه

استخدام پرسشگر تلفنی

پژوهشگاه دانشگاه تهران به تعدادی پرسشگر تلفنی (شیفت عصر از ساعت 15 الی 22) نیازمند است. دستمزد با توجه به رتبه بندی افراد، ساعتی 5800 تا 7500 تومان می

ارسال شده توسط : احمد صلاحی