ثبت آگهی

حسابدار ارشد در شرکت تولیدی معتبر

شرکت تولیدی معتبر
از یک نفر حسابدار ارشد حداقل با
5سال سابقه کار دعوت به همکاری می نماید.
ارسال رزومه به:
info@hesaboketab.com
فکس: 88243320

ارسال شده توسط : حساب و کتاب